قال رَسُولُ الله صَلَّی الله عَلَیه وآله

مَن أَصبَحَ و لَم یَهتَمَّ بأُمُورِ المُسلِمین فَلَیسَ بِمُسلِمٍ

اصول کافی جلد 2اهداف

اهداف موسسه انجمن مددکاری امام زمان (عج)خدمات

خدمات موسسه در امر حمایت از مددجویانمشارکت

مشارکت در امر حمایت از مددجویانسفارش اینترنتی

دریافت سفارش اینترنتی تاج گل و استند


 

آدرس دفتر بر روی نقشه

شعبه تهران. خیابان کریم خان زند