فرم پيگيري پرداخت اينترنتي

 

 شماره سفارش(فاکتور):
دو به‌علاوهٔ ۱۹ چقدر می‌شود؟
این سوال بصورت تصادفی ایجاد شده و جهت جلوگیری ازنفوذ رباتها به سایت طراحی شده است. لطفا پاسخ این سوال را بدهید. پاسخ سوال تصادفي را وارد کنید.

 

طي فرآيند الكترونيكي از طريق سايت اين موسسه جهت امور ايتام نيازمند واصل گرديد

نام و نام خانوادگي :
سفارش :
تاریخ :
ساعت :
مبلغ به ريال :
بابت :
بانک:
وضعیت پرداخت:
فیش بانک: